Verzuimbegeleiding: het zoeken naar oplossingen in overleg met u en uw werknemer.

Wij geven u advies over inzetbaarheidvraagstukken. Als het gaat om de inzet van individuele werknemers, zijn wij vanuit onze expertise deskundig in het vaststellen van de fysieke en mentale belastbaarheid van uw werknemer. We geven door middel van spreekuur een objectief advies over inzetbaarheid bij een al dan niet medisch probleem . Samen met u en uw werknemer zoeken we naar oplossingen. We gebruiken daarbij de protocollen en richtlijnen die gebruikelijk zijn binnen onze beroepsgroep, de NVAB. Indien nodig betrekken we daarbij andere specialisten op het gebied van arbeid en gezondheid, zoals bedrijfsfysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijk werkers en psychologen.

Training en coaching

Wij zetten desgewenst inzetbaarheidprojecten in uw organisatie uit. Wij leren uw leidinggevenden en uw werknemers door middel van training en coaching vaardigheden aan, die ertoe leiden dat de zelfredzaamheid bij inzetbaarheidvraagstukken toeneemt, zodat de inzetbaarheid en het functioneren van uw werknemers toenemen.

Organisatiebrede vraagstukken met betrekking tot arbeid en gezondheid

Bedrijfsartsen zijn gespecialiseerd op het gebied van arbeid en gezondheid. Uiteenlopende onderwerpen op het gebied van gehoor en arbeid, infectieziekten, toxische stoffen, fysieke belasting, mentale belasting, ongewenste omgangsvormen, enzovoort zijn bij ons in goede handen. Indien nodig werken we bij het oplossen van uw probleem samen met andere specialisten zoals arbeidstoxicoloog, arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidskundige, bewegingswetenschapper en arbeidshygiënist.

PMO (PAGO) en lifestyle: werk moet vooral leuk zijn

Verder proberen wij de inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten door het organiseren van interventies met betrekking tot lifestyle, gehoor en arbeid, werktevredenheid, enz. Naast de wettelijke verplichting van Periodiek Medisch Onderzoek (PMO/PAGO) geven wij door een gerichte aanpak en bijbehorende interventies meerwaarde aan het uitvoeren van dergelijke projecten.